ระยะการใช้งานของคุณจะหมดอายุในอีก 5นาที0วินาทีเนื่องจากไม่มีการใช้งาน อยู่ในระบบ
ระยะการใช้งานของคุณหมดอายุ กรุณาลงชื่อเข้าใช้โปรไ ฟล์ของคุณ
รูปภาพ
Holiday Inn Paris - Gare de Lyon Bastille

สถานที่ท่องเที่ยว Paris

สำรวจ Paris

สำรวจ Paris

PLACE DE LA BASTILLE

FAMOUS SQUARE WHERE THE FRENCH REVOLUTION TOOK PLACE 1789. THIS SQUARE IS A FAMOUS PLACE FOR THE GATHERING OF THE PEOPLE. THE NEW MODERN OPERA IS LOCATED AT PLACE DE LA BASTILLE TOO.

BERCY ARENA

FAMOUS SQUARE WHERE THE FRENCH REVOLUTION TOOK PLACE 1789. THIS SQUARE IS A FAMOUS PLACE FOR THE GATHERING OF THE PEOPLE. THE NEW MODERN OPERA IS LOCATED AT PLACE DE LA BASTILLE TOO.

MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES

FAMOUS SQUARE WHERE THE FRENCH REVOLUTION TOOK PLACE 1789. THIS SQUARE IS A FAMOUS PLACE FOR THE GATHERING OF THE PEOPLE. THE NEW MODERN OPERA IS LOCATED AT PLACE DE LA BASTILLE TOO.