ระยะการใช้งานของคุณจะหมดอายุในอีก 5นาที0วินาทีเนื่องจากไม่มีการใช้งาน อยู่ในระบบ
ระยะการใช้งานของคุณหมดอายุ กรุณาลงชื่อเข้าใช้โปรไ ฟล์ของคุณ
รูปภาพ
Holiday Inn Paris Opera - Grands Blvds

สถานที่ท่องเที่ยว Paris

สำรวจ Paris

สำรวจ Paris

Opera Garnier House

8 rue Scribe, Paris, 75009

Architectural masterpiece, the Palais Garnier is known worldwide. Discover the temple of opera and ballet.

Grevin Museum

10 Boulevard Montmartre, Paris, France 75009

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Grand Rex Cinema

10 Boulevard Montmartre, Paris, France 75009

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Louvre Museum

10 Boulevard Montmartre, Paris, France 75009

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Orsay Museum

10 Boulevard Montmartre, Paris, France 75009

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Eiffel tower

10 Boulevard Montmartre, Paris, France 75009

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Luxembourg Garden

10 Boulevard Montmartre, Paris, France 75009

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Tuileries Garden

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Nouveautés Theatre

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Folies Bergère Theatre

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Moulin Rouge Theatre

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Printemps

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Gymnase Theatre

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Variétés Theatre

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Rue Montorgueil / Montorgueil street

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Les Deux Magots

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Hard Rock Cafe

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Trocadero

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.

Palais de Tokyo

113 Rue de Rivoli, Paris, Paris 75001

The famous Grevin museum shows a collection of 450 wax figures from Albert Einstein to Mahatma Gandhi through Lady Gaga or Alfred Hitchcock.